----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Averages\Extremes for day :September 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day   Temp     Wind    Gust    Rain    Max Temp   Min Temp  Av Hum  Av Baro    Av Dir    Wind run  Windchill Sunshine ET Max Solar Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01   10.0C  00.6kmh  11.1kmh  00.0mm    13.7C    06.8C   092%   1010.9 hPa   102 (ESE) 013.4km  06.8C  00:00  1.0  420.0  2.3  
 02   08.0C  00.9kmh  18.5kmh  00.4mm    14.3C    02.9C   089%   1008.7 hPa   049 ( NE) 020.9km  01.7C  04:00  1.5  564.0  2.6  
 03   09.4C  01.3kmh  18.5kmh  00.4mm    13.7C    05.8C   092%   1009.7 hPa   03 ( N ) 030.9km  05.8C  02:30  1.5  995.0  3.8  
 04   08.2C  01.6kmh  18.5kmh  00.2mm    13.6C    03.4C   090%   1012.0 hPa   158 (SSE) 037.4km  03.5C  03:18  1.4  1056.0  4.5  
 05   08.0C  00.9kmh  13.0kmh  14.6mm    11.8C    02.6C   095%   1011.5 hPa   197 (SSW) 022.0km  02.6C  00:18  0.5  624.0  2.6  
 06   11.6C  02.6kmh  33.3kmh  07.0mm    18.9C    07.3C   083%   1004.1 hPa   325 ( NW) 063.4km  02.6C  08:06  2.1  849.0  4.4  
 07   09.6C  01.5kmh  33.3kmh  14.4mm    14.1C    06.1C   088%   0996.0 hPa   094 ( E ) 035.5km  -3.1C  02:06  1.1  1009.0  4.7  
 08   08.1C  01.0kmh  25.9kmh  05.6mm    13.6C    02.8C   092%   0999.4 hPa   142 ( SE) 022.8km  02.8C  01:48  1.2  889.0  4.3  
 09   08.6C  01.4kmh  29.6kmh  01.0mm    16.9C    05.2C   086%   0990.6 hPa   177 ( S ) 032.6km  -1.5C  03:48  1.9  953.0  4.2  
 10   08.5C  02.6kmh  24.1kmh  01.2mm    16.3C    04.2C   082%   0988.1 hPa   192 (SSW) 061.4km  00.6C  06:42  2.2  1014.0  4.9  
 11   08.4C  02.0kmh  31.5kmh  00.4mm    16.3C    03.3C   078%   0998.8 hPa   193 (SSW) 047.2km  00.6C  07:24  2.0  933.0  4.3  
 12   08.9C  02.6kmh  29.6kmh  00.0mm    19.6C    01.2C   077%   1004.3 hPa   193 (SSW) 060.5km  -0.7C  09:06  2.4  846.0  4.7  
 13   10.1C  01.1kmh  40.7kmh  00.4mm    16.9C    02.7C   086%   1006.5 hPa   091 ( E ) 026.4km  02.7C  03:42  1.5  1037.0  5.0  
 14   12.1C  01.8kmh  31.5kmh  00.2mm    20.1C    05.1C   090%   1009.1 hPa   083 ( E ) 044.3km  05.1C  09:42  2.4  773.0  5.1  
 15   13.8C  08.2kmh  55.5kmh  19.2mm    14.7C    12.8C   094%   1006.9 hPa   025 (NNE) 195.5km  07.0C  00:00  0.9  262.0  1.9  
 16   11.7C  01.4kmh  31.5kmh  00.6mm    21.2C    04.6C   084%   1004.5 hPa   195 (SSW) 032.7km  04.6C  07:18  2.6  1104.0  5.4  
 17   08.9C  01.9kmh  38.9kmh  36.0mm    13.8C    03.5C   096%   1005.9 hPa   046 ( NE) 045.2km  02.6C  00:00  0.6  480.0  2.5  
 18   08.3C  01.0kmh  25.9kmh  01.6mm    15.3C    03.5C   091%   1000.2 hPa   177 ( S ) 022.9km  03.5C  03:18  1.4  1056.0  5.1  
 19   10.3C  01.1kmh  18.5kmh  01.6mm    16.0C    05.1C   092%   1010.4 hPa   047 ( NE) 025.4km  05.1C  06:00  1.7  960.0  5.5  
 20   10.3C  01.7kmh  22.2kmh  05.4mm    13.7C    07.2C   095%   1011.2 hPa   013 (NNE) 040.1km  07.2C  00:18  1.1  780.0  3.7  
 21   11.4C  01.6kmh  27.8kmh  19.2mm    15.6C    07.2C   091%   1006.7 hPa   042 ( NE) 038.1km  07.2C  05:00  2.0  1102.0  5.7  
 22   10.5C  01.2kmh  16.6kmh  01.8mm    16.7C    05.9C   092%   1009.5 hPa   157 (SSE) 028.4km  05.9C  02:54  1.7  1114.0  6.3  
 23   13.5C  02.0kmh  31.5kmh  00.0mm    21.2C    07.9C   080%   1013.1 hPa   179 ( S ) 045.8km  07.9C  08:12  2.9  858.0  5.1  
 24   14.9C  00.9kmh  31.5kmh  00.0mm    23.9C    07.8C   081%   1012.9 hPa   113 (ESE) 021.4km  07.8C  09:42  3.0  1000.0  6.5  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  Averages\Extremes for the month of September 2017
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Average temperature   = 10.1C
 Average humidity    = 88%
 Average dewpoint    = 8.1C
 Average barometer    = 1005.5 hPa
 Average windspeed    = 1.8 km/h
 Average gustspeed    = 3.6 km/h
 Average direction    = 132 ( SE)
 Rainfall for month   = 131.2 mm
 Rainfall for year    = 1916.2 mm
 Maximum rain per minute = 1.2 mm on day 21 at time 03:22
 Maximum temperature   = 23.9C on day 24 at time 17:28
 Minimum temperature   = 1.2C on day 12 at time 05:12
 Maximum humidity    = 100% on day 23 at time 00:43
 Minimum humidity    = 39% on day 09 at time 16:11
 Maximum dewpoint    = 16.3C on day 24 at time 14:04
 Minimum dewpoint    = 0.4C on day 12 at time 5:01
 Maximum pressure    = 1014.7 hPa on day 23 at time 02:15
 Minimum pressure    = 986.1 hPa on day 10 at time 15:09
 Maximum windspeed    = 25.9 kmh from 011( N ) on day 15 at time 14:34
 Maximum gust speed   = 55.5 km/h from 023(NNE) on day 15 at time 15:23
 Maximum heat index   = 25.4C on day 24 at time 17:26
 Avg daily max temp :16.3C
 Avg daily min temp :5.2C
 Growing degrees days :77.4 GDD
 Corn growing degrees days :0.0 GDD
 Total windrun = 1014.3km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 00:00hrs ,ET :1.0 mm ,420.0 W/m ,2.3 uv
 02 04:00hrs ,ET :1.5 mm ,564.0 W/m ,2.6 uv
 03 02:30hrs ,ET :1.5 mm ,995.0 W/m ,3.8 uv
 04 03:18hrs ,ET :1.4 mm ,1056.0 W/m ,4.5 uv
 05 00:18hrs ,ET :0.5 mm ,624.0 W/m ,2.6 uv
 06 08:06hrs ,ET :2.1 mm ,849.0 W/m ,4.4 uv
 07 02:06hrs ,ET :1.1 mm ,1009.0 W/m ,4.7 uv
 08 01:48hrs ,ET :1.2 mm ,889.0 W/m ,4.3 uv
 09 03:48hrs ,ET :1.9 mm ,953.0 W/m ,4.2 uv
 10 06:42hrs ,ET :2.2 mm ,1014.0 W/m ,4.9 uv
 11 07:24hrs ,ET :2.0 mm ,933.0 W/m ,4.3 uv
 12 09:06hrs ,ET :2.4 mm ,846.0 W/m ,4.7 uv
 13 03:42hrs ,ET :1.5 mm ,1037.0 W/m ,5.0 uv
 14 09:42hrs ,ET :2.4 mm ,773.0 W/m ,5.1 uv
 15 00:00hrs ,ET :0.9 mm ,262.0 W/m ,1.9 uv
 16 07:18hrs ,ET :2.6 mm ,1104.0 W/m ,5.4 uv
 17 00:00hrs ,ET :0.6 mm ,480.0 W/m ,2.5 uv
 18 03:18hrs ,ET :1.4 mm ,1056.0 W/m ,5.1 uv
 19 06:00hrs ,ET :1.7 mm ,960.0 W/m ,5.5 uv
 20 00:18hrs ,ET :1.1 mm ,780.0 W/m ,3.7 uv
 21 05:00hrs ,ET :2.0 mm ,1102.0 W/m ,5.7 uv
 22 02:54hrs ,ET :1.7 mm ,1114.0 W/m ,6.3 uv
 23 08:12hrs ,ET :2.9 mm ,858.0 W/m ,5.1 uv
 24 09:42hrs ,ET :3.0 mm ,1000.0 W/m ,6.5 uv
 25 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 26 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 27 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 28 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 29 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 30 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 Sunshine hours month to date= 105:13 hrs
 Sunshine hours year to date= 1319:14 hrs
 -----------------------------------
 Daily rain totals
 -----------------------------------
 00.4 mm on day 2
 00.4 mm on day 3
 00.2 mm on day 4
 14.6 mm on day 5
 07.0 mm on day 6
 14.4 mm on day 7
 05.6 mm on day 8
 01.0 mm on day 9
 01.2 mm on day 10
 00.4 mm on day 11
 00.4 mm on day 13
 00.2 mm on day 14
 19.2 mm on day 15
 00.6 mm on day 16
 36.0 mm on day 17
 01.6 mm on day 18
 01.6 mm on day 19
 05.4 mm on day 20
 19.2 mm on day 21
 01.8 mm on day 22