----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Averages\Extremes for day :September 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day   Temp     Wind    Gust    Rain    Max Temp   Min Temp  Av Hum  Av Baro    Av Dir    Wind run  Windchill Sunshine ET Max Solar Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01   11.2C  02.9kmh  31.5kmh  07.4mm    17.3C    05.2C   083%   1006.2 hPa   023 (NNE) 068.7km  02.8C  04:12  1.7  928.0  4.0  
 02   07.7C  01.0kmh  16.6kmh  02.0mm    12.5C    04.5C   089%   1016.2 hPa   09 ( N ) 024.9km  05.0C  03:42  1.5  796.0  3.6  
 03   07.4C  01.7kmh  18.5kmh  00.4mm    13.8C    01.3C   085%   1025.3 hPa   021 (NNE) 040.2km  -1.1C  08:00  2.1  847.0  4.2  
 04   09.7C  02.0kmh  18.5kmh  00.0mm    16.1C    03.9C   080%   1023.9 hPa   172 ( S ) 047.3km  03.9C  09:42  2.2  729.0  4.4  
 05   10.8C  02.7kmh  33.3kmh  02.8mm    17.9C    03.2C   087%   1018.7 hPa   048 ( NE) 064.1km  03.2C  01:36  1.3  840.0  4.9  
 06   13.7C  06.6kmh  40.7kmh  01.8mm    16.6C    09.6C   088%   1014.1 hPa   046 ( NE) 152.7km  06.6C  00:30  1.2  496.0  2.7  
 07   10.9C  01.7kmh  22.2kmh  00.0mm    15.5C    06.4C   082%   1028.3 hPa   03 ( N ) 039.1km  06.5C  07:18  2.0  729.0  4.8  
 08   10.7C  01.7kmh  14.8kmh  00.0mm    18.2C    04.7C   081%   1032.1 hPa   075 (ENE) 041.7km  04.9C  09:48  2.5  729.0  4.8  
 09   09.6C  02.4kmh  31.5kmh  00.2mm    19.6C    01.9C   078%   1020.6 hPa   201 (SSW) 057.2km  01.9C  09:48  2.7  738.0  4.8  
 10   09.2C  00.2kmh  07.4kmh  02.4mm    14.8C    03.8C   088%   1011.2 hPa   209 (SSW) 005.5km  03.8C  02:42  1.2  657.0  4.0  
 11   08.7C  01.7kmh  29.6kmh  00.2mm    18.2C    02.2C   075%   1021.6 hPa   190 ( S ) 039.6km  02.3C  07:48  2.3  1013.0  5.4  
 12   07.8C  01.6kmh  27.8kmh  00.2mm    16.7C    -0.1C   078%   1028.1 hPa   227 ( SW) 039.5km  -0.1C  10:00  2.2  761.0  5.2  
 13   10.6C  01.6kmh  20.4kmh  00.0mm    18.8C    04.7C   073%   1023.5 hPa   259 (WSW) 038.2km  04.3C  06:00  2.1  1021.0  5.8  
 14   11.7C  04.6kmh  37.0kmh  03.6mm    17.9C    05.3C   082%   1017.2 hPa   025 (NNE) 107.9km  05.3C  05:48  2.2  954.0  5.1  
 15   12.3C  04.1kmh  44.4kmh  06.8mm    16.3C    06.4C   074%   1008.1 hPa   296 (WNW) 098.9km  -0.5C  05:36  2.3  995.0  5.0  
 16   10.1C  01.0kmh  24.1kmh  00.2mm    18.9C    04.1C   077%   1018.2 hPa   063 (ENE) 023.8km  01.1C  09:30  2.9  779.0  5.3  
 17   14.6C  04.2kmh  50.0kmh  01.8mm    19.6C    08.8C   074%   1017.1 hPa   044 ( NE) 100.8km  08.8C  02:42  2.1  988.0  5.9  
 18   10.8C  03.3kmh  37.0kmh  10.4mm    14.2C    04.7C   085%   1012.8 hPa   099 ( E ) 079.0km  03.8C  05:18  1.7  933.0  5.0  
 19   09.4C  01.5kmh  22.2kmh  00.2mm    15.9C    03.9C   081%   1021.4 hPa   010 ( N ) 036.0km  03.9C  05:30  1.8  1118.0  6.1  
 20   09.3C  01.8kmh  18.5kmh  00.2mm    15.6C    03.2C   082%   1028.9 hPa   028 (NNE) 042.7km  03.2C  09:48  2.3  935.0  5.7  
 21   10.0C  02.8kmh  37.0kmh  00.0mm    17.7C    03.2C   083%   1027.5 hPa   047 ( NE) 065.9km  03.2C  06:42  2.5  1034.0  6.3  
 22   11.4C  03.1kmh  31.5kmh  00.2mm    19.7C    02.6C   076%   1020.5 hPa   016 (NNE) 074.7km  02.6C  10:00  3.2  838.0  6.3  
 23   14.4C  07.4kmh  44.4kmh  07.0mm    18.2C    12.7C   088%   1008.7 hPa   043 ( NE) 177.1km  07.6C  01:42  1.8  805.0  3.1  
 24   14.0C  02.7kmh  37.0kmh  00.0mm    21.5C    07.6C   078%   1005.9 hPa   015 (NNE) 064.7km  06.9C  07:54  2.5  979.0  5.9  
 25   11.4C  02.0kmh  33.3kmh  01.2mm    21.6C    05.2C   076%   1009.6 hPa   252 (WSW) 047.0km  05.2C  06:00  2.2  1009.0  5.9  
 26   11.1C  05.0kmh  50.0kmh  40.8mm    17.6C    02.9C   086%   1012.8 hPa   024 (NNE) 120.9km  03.0C  06:36  2.3  1025.0  6.2  
 27   14.0C  06.5kmh  68.5kmh  42.8mm    18.4C    08.6C   077%   0996.4 hPa   347 (NNW) 146.1km  06.1C  06:00  3.1  881.0  5.4  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  Averages\Extremes for the month of September 2020
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Average temperature   = 10.8C
 Average humidity    = 81%
 Average dewpoint    = 7.5C
 Average barometer    = 1017.6 hPa
 Average windspeed    = 2.9 km/h
 Average gustspeed    = 5.9 km/h
 Average direction    = 27 (NNE)
 Rainfall for month   = 133.0 mm
 Rainfall for year    = 1074.6 mm
 Maximum rain per minute = 1.2 mm on day 27 at time 01:12
 Maximum temperature   = 21.6C on day 25 at time 15:16
 Minimum temperature   = -0.1C on day 12 at time 06:18
 Maximum humidity    = 95% on day 21 at time 00:17
 Minimum humidity    = 34% on day 11 at time 15:45
 Maximum dewpoint    = 15.8C on day 23 at time 15:41
 Minimum dewpoint    = -1.5C on day 12 at time 5:57
 Maximum pressure    = 1035.2 hPa on day 08 at time 06:52
 Minimum pressure    = 993.4 hPa on day 27 at time 11:34
 Maximum windspeed    = 29.6 kmh from 271( W ) on day 27 at time 15:25
 Maximum gust speed   = 68.5 km/h from 360( N ) on day 27 at time 07:09
 Maximum heat index   = 25.2C on day 25 at time 15:43
 Avg daily max temp :17.4C
 Avg daily min temp :4.8C
 Growing degrees days :100.9 GDD
 Corn growing degrees days :0.0 GDD
 Total windrun = 1844.0km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 04:12hrs ,ET :1.7 mm ,928.0 W/m ,4.0 uv
 02 03:42hrs ,ET :1.5 mm ,796.0 W/m ,3.6 uv
 03 08:00hrs ,ET :2.1 mm ,847.0 W/m ,4.2 uv
 04 09:42hrs ,ET :2.2 mm ,729.0 W/m ,4.4 uv
 05 01:36hrs ,ET :1.3 mm ,840.0 W/m ,4.9 uv
 06 00:30hrs ,ET :1.2 mm ,496.0 W/m ,2.7 uv
 07 07:18hrs ,ET :2.0 mm ,729.0 W/m ,4.8 uv
 08 09:48hrs ,ET :2.5 mm ,729.0 W/m ,4.8 uv
 09 09:48hrs ,ET :2.7 mm ,738.0 W/m ,4.8 uv
 10 02:42hrs ,ET :1.2 mm ,657.0 W/m ,4.0 uv
 11 07:48hrs ,ET :2.3 mm ,1013.0 W/m ,5.4 uv
 12 10:00hrs ,ET :2.2 mm ,761.0 W/m ,5.2 uv
 13 06:00hrs ,ET :2.1 mm ,1021.0 W/m ,5.8 uv
 14 05:48hrs ,ET :2.2 mm ,954.0 W/m ,5.1 uv
 15 05:36hrs ,ET :2.3 mm ,995.0 W/m ,5.0 uv
 16 09:30hrs ,ET :2.9 mm ,779.0 W/m ,5.3 uv
 17 02:42hrs ,ET :2.1 mm ,988.0 W/m ,5.9 uv
 18 05:18hrs ,ET :1.7 mm ,933.0 W/m ,5.0 uv
 19 05:30hrs ,ET :1.8 mm ,1118.0 W/m ,6.1 uv
 20 09:48hrs ,ET :2.3 mm ,935.0 W/m ,5.7 uv
 21 06:42hrs ,ET :2.5 mm ,1034.0 W/m ,6.3 uv
 22 10:00hrs ,ET :3.2 mm ,838.0 W/m ,6.3 uv
 23 01:42hrs ,ET :1.8 mm ,805.0 W/m ,3.1 uv
 24 07:54hrs ,ET :2.5 mm ,979.0 W/m ,5.9 uv
 25 06:00hrs ,ET :2.2 mm ,1009.0 W/m ,5.9 uv
 26 06:36hrs ,ET :2.3 mm ,1025.0 W/m ,6.2 uv
 27 06:00hrs ,ET :3.1 mm ,881.0 W/m ,5.4 uv
 28 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 29 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 30 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 Sunshine hours month to date= 170:03 hrs
 Sunshine hours year to date= 1497:51 hrs
 Frost days= 1
 -----------------------------------
 Daily rain totals
 -----------------------------------
 07.4 mm on day 1
 02.0 mm on day 2
 00.4 mm on day 3
 02.8 mm on day 5
 01.8 mm on day 6
 00.2 mm on day 9
 02.4 mm on day 10
 00.2 mm on day 11
 00.2 mm on day 12
 03.6 mm on day 14
 06.8 mm on day 15
 00.2 mm on day 16
 01.8 mm on day 17
 10.4 mm on day 18
 00.2 mm on day 19
 00.2 mm on day 20
 00.2 mm on day 22
 07.0 mm on day 23
 01.2 mm on day 25
 40.8 mm on day 26
 42.8 mm on day 27