----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Averages\Extremes for day :February 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day   Temp     Wind    Gust    Rain    Max Temp   Min Temp  Av Hum  Av Baro    Av Dir    Wind run  Windchill Sunshine ET Max Solar Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01   20.5C  03.4kmh  37.0kmh  00.0mm    28.3C    14.1C   076%   1013.1 hPa   351 ( N ) 082.7km  14.2C  04:54  3.6  1313.0  13.2  
 02   17.9C  03.2kmh  35.2kmh  00.0mm    24.4C    09.4C   058%   1019.5 hPa   297 (WNW) 075.6km  09.4C  12:24  4.2  1063.0  11.0  
 03   17.1C  01.0kmh  22.2kmh  00.0mm    24.8C    07.6C   069%   1023.9 hPa   03 ( N ) 024.2km  07.6C  12:18  3.6  1016.0  11.4  
 04   21.6C  02.2kmh  37.0kmh  00.0mm    33.2C    12.1C   066%   1019.7 hPa   03 ( N ) 051.7km  12.1C  12:18  4.0  1104.0  12.3  
 05   22.2C  01.5kmh  37.0kmh  00.0mm    32.9C    12.9C   058%   1014.9 hPa   238 (WSW) 036.1km  12.9C  12:12  3.8  995.0  11.7  
 06   17.3C  01.6kmh  25.9kmh  00.0mm    19.2C    15.6C   076%   1020.4 hPa   233 ( SW) 037.3km  14.3C  00:00  0.9  253.0  3.1  
 07   17.4C  03.5kmh  31.5kmh  00.0mm    23.7C    10.8C   054%   1027.2 hPa   186 ( S ) 084.2km  10.9C  10:24  3.9  1078.0  10.3  
 08   15.8C  01.3kmh  27.8kmh  00.0mm    21.8C    07.2C   072%   1023.0 hPa   086 ( E ) 030.2km  07.3C  07:36  3.1  1273.0  10.8  
 09   19.8C  02.0kmh  33.3kmh  00.0mm    25.2C    14.4C   072%   1017.1 hPa   080 ( E ) 046.5km  14.4C  05:36  2.9  1350.0  11.7  
 10   19.2C  01.8kmh  33.3kmh  00.0mm    25.8C    11.5C   073%   1012.0 hPa   071 (ENE) 044.3km  11.5C  11:42  3.7  1188.0  10.7  
 11   19.4C  02.7kmh  35.2kmh  00.0mm    26.8C    10.6C   068%   1005.8 hPa   075 (ENE) 064.8km  10.6C  11:24  3.5  974.0  9.4  
 12   22.9C  04.7kmh  37.0kmh  00.8mm    33.6C    14.7C   061%   1003.5 hPa   186 ( S ) 110.3km  14.7C  11:00  5.2  1165.0  11.5  
 13   21.6C  02.0kmh  24.1kmh  00.0mm    29.8C    12.9C   062%   1009.3 hPa   332 (NNW) 046.8km  12.9C  11:54  4.6  962.0  10.8  
 14   20.8C  02.4kmh  42.6kmh  00.0mm    31.9C    11.4C   068%   1010.6 hPa   029 (NNE) 058.1km  11.4C  11:18  4.9  962.0  10.9  
 15   21.0C  03.0kmh  31.5kmh  00.0mm    26.8C    14.3C   066%   1011.1 hPa   170 ( S ) 072.3km  14.3C  11:42  4.7  962.0  10.3  
 16   18.0C  02.4kmh  38.9kmh  00.0mm    25.7C    11.1C   067%   1013.1 hPa   257 (WSW) 056.5km  11.1C  06:36  3.0  1106.0  10.5  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  Averages\Extremes for the month of February 2019
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Average temperature   = 19.5C
 Average humidity    = 67%
 Average dewpoint    = 12.5C
 Average barometer    = 1015.3 hPa
 Average windspeed    = 2.4 km/h
 Average gustspeed    = 5.7 km/h
 Average direction    = 79 (ENE)
 Rainfall for month   = 0.8 mm
 Rainfall for year    = 14.0 mm
 Maximum rain per minute = 0.2 mm on day 12 at time 03:22
 Maximum temperature   = 33.6C on day 12 at time 16:08
 Minimum temperature   = 7.2C on day 08 at time 06:55
 Maximum humidity    = 93% on day 14 at time 08:23
 Minimum humidity    = 26% on day 05 at time 14:06
 Maximum dewpoint    = 19.5C on day 01 at time 17:45
 Minimum dewpoint    = 4.8C on day 08 at time 6:53
 Maximum pressure    = 1029.1 hPa on day 07 at time 09:42
 Minimum pressure    = 1001.3 hPa on day 12 at time 15:40
 Maximum windspeed    = 24.1 kmh from 052( NE) on day 14 at time 16:44
 Maximum gust speed   = 42.6 km/h from 045( NE) on day 14 at time 16:22
 Maximum heat index   = 32.9C on day 12 at time 16:08
 Avg daily max temp :27.1C
 Avg daily min temp :11.9C
 Growing degrees days :149.3 GDD
 Corn growing degrees days :410.8 GDD
 Total windrun = 921.5km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 04:54hrs ,ET :3.6 mm ,1313.0 W/m ,13.2 uv
 02 12:24hrs ,ET :4.2 mm ,1063.0 W/m ,11.0 uv
 03 12:18hrs ,ET :3.6 mm ,1016.0 W/m ,11.4 uv
 04 12:18hrs ,ET :4.0 mm ,1104.0 W/m ,12.3 uv
 05 12:12hrs ,ET :3.8 mm ,995.0 W/m ,11.7 uv
 06 00:00hrs ,ET :0.9 mm ,253.0 W/m ,3.1 uv
 07 10:24hrs ,ET :3.9 mm ,1078.0 W/m ,10.3 uv
 08 07:36hrs ,ET :3.1 mm ,1273.0 W/m ,10.8 uv
 09 05:36hrs ,ET :2.9 mm ,1350.0 W/m ,11.7 uv
 10 11:42hrs ,ET :3.7 mm ,1188.0 W/m ,10.7 uv
 11 11:24hrs ,ET :3.5 mm ,974.0 W/m ,9.4 uv
 12 11:00hrs ,ET :5.2 mm ,1165.0 W/m ,11.5 uv
 13 11:54hrs ,ET :4.6 mm ,962.0 W/m ,10.8 uv
 14 11:18hrs ,ET :4.9 mm ,962.0 W/m ,10.9 uv
 15 11:42hrs ,ET :4.7 mm ,962.0 W/m ,10.3 uv
 16 06:36hrs ,ET :3.0 mm ,1106.0 W/m ,10.5 uv
 17 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 18 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 19 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 20 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 21 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 22 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 23 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 24 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 25 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 26 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 27 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 28 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 29 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 30 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 Sunshine hours month to date= 153:24 hrs
 Sunshine hours year to date= 454:11 hrs
 -----------------------------------
 Daily rain totals
 -----------------------------------
 00.8 mm on day 12